دوره تربیت مدرس

۲۷

شهریور'۸۷

دوره جدید تربیت مدرس شروع شد

شروع دوره جدید تربیت مدرس در موسسه در نیمه ی دوم سال ۱۳۹۶ برای ثبت می توانید از طریق بخش …

بیشتر بدانید
تمامی حقوق برای موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام محفوظ است. © 1396